Levensloop Opnemen

Levensloop opnemen? Je kunt het gespaarde geld met de levensloop opnemen om onbetaald verlof te nemen. Er kunnen verschillende redenen zijn om onbetaald verlof op te nemen. Zo kan het zijn dat mensen levensloop opnemen voor het maken van een wereldreis, maar ook om een bepaalde tijd voor je zieke partner te zorgen.

Wanneer je ervoor kiest onbetaald verlof te nemen via de levensloopregeling en dus geld op wilt nemen van je levenslooprekening, dan moet je dit aangeven bij je werkgever en bij de financiële dienstverlener waar de levenslooprekening loopt. De bank of andere instelling maakt het geld over naar je werkgever die er op zijn beurt premies en loonbelastingen van aftrekt. Daarna wordt het geld door je werkgever op je lopende betaalrekening gestort. Hierbij geldt altijd de regel dat je tijdens het onbetaald verlof per maand niet meer dan je normale maandloon mag ontvangen. Om dit te bewerkstelligen, moet je werkgever wel eerst toestemming geven voor het verlof. Er zijn twee situaties waarin de werkgever bijna wel moet toestemmen met het verlof:


Spaarloon opnemen

  1. Levensloop opnemen voor ouderschapsverlof
  2. Levensloop opnemen voor zorgverlof

Alleen in zeer bijzondere gevallen, wanneer het bedrijf ernstige risico’s loopt door jouw (langdurige) afwezigheid, mag een werkgever opname van ouderschapsverlof of zorgverlof weigeren. Als je voor andere doeleinden je levensloop op wilt nemen, dan heeft je werkgever meer instemming.

Levensloop uitbetalen

Voorwaarde voor de levensloopregeling is dat je niet meer dan 12% van je bruto jaarsalaris mag sparen. In het totaal, dus over meerdere jaren, mag je niet meer dan 210% van je bruto jaarloon sparen met de spaarloonregeling. Dit betekent dat je na 2 jaar maximaal sparen 3 maanden onbetaald verlof kunt opnemen. Als je genoegen neemt met minder dan 100% uitkering van je maandsalaris tijdens je onbetaald verlof, kun je nog langer vrijaf nemen.

Formulier opname levensloop

Voor de opname van het onbetaald verlof via de levensloopregeling moet er een speciaal verlofformulier worden ingevuld. Met het formulier moet je naar je werkgever. Zowel de werkgever als de werknemer moet een deel van het formulier invullen. Daarna moet het formulier worden opgestuurd naar de financiële instelling waar je levenslooprekening of levensloopverzekering in beheer is. Als je het formulier correct hebt ingevuld en ingeleverd, kun je jouw levensloop opnemen.